מגזין פרשת בחוקותי

מורינו הבעל שם טוב אמר: כל דבר ודבר אשר האדם רואה או שומע, הוא הוראת הנהגה בעבודת ה’.
(הרבי מליובאוויטש)