מגזין פרשת קרח

במתן תורה נתן לנו הקב"ה את האפשרות לחבר על-ידי קיום התורה והמצוות, בין ’עליונים’ ל’תחתונים’. לקדש בקדושה אלוקית את העולם הגשמי.
(הרבי מליובאוויטש)