מגזין פרשת מטות

״לא אותי בלבד גאל הקב״ה בי״ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתינו הקדושה, שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה״.
(הרבי יוסף יצחק מליובאוויטש)